A giant protocluster of galaxies at redshift 5.7

Linhua Jiang, Jin Wu, Fuyan Bian, Yi Kuan Chiang, Luis C. Ho, Yue Shen, Zhen Ya Zheng, John I. Bailey, Guillermo A. Blanc, Jeffrey D. Crane, Xiaohui Fan, Mario Mateo, Edward W. Olszewski, Grecco A. Oyarzún, Ran Wang, Xue Bing Wu

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

20 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'A giant protocluster of galaxies at redshift 5.7'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy