Cloning and sequence analysis of two banana bunchy top virus genomes in Hainan

Nai Tong Yu, Yu Liang Zhang, Tuan Cheng Feng, Jian Hua Wang, Mahesh Kulye, Wen Jun Yang, Zhan Song Lin, Zhongguo Xiong, Zhi Xin Liu

Research output: Contribution to journalArticle

20 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Cloning and sequence analysis of two banana bunchy top virus genomes in Hainan'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences