[Comparison between early outbreak detection models and simulated outbreaks of measles in Beijing].

Xiao li Wang, Quan yi Wang, Dong lei Liu, Da jun Zeng, H. Cheng, S. Li, Wei Duan, Xin yu Li, Rong sheng Luan, Xiong He

Research output: Contribution to journalArticle

4 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of '[Comparison between early outbreak detection models and simulated outbreaks of measles in Beijing].'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences