Fusion of Hydraulic Tomography and Displacement Back Analysis for Underground Cavern Stability Investigation

Xu Gao, Tian Chyi Jim Yeh, E. Chuan Yan, Wen ke Wang, Jing Sen Cai, Yue Liang, Jian Ge, Yue ming Qi, Yong hong Hao

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Fusion of Hydraulic Tomography and Displacement Back Analysis for Underground Cavern Stability Investigation'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences