Genetic control of seed shattering during African rice domestication

Shuwei Lv, Wenguang Wu, Muhua Wang, Rachel S. Meyer, Marie Noelle Ndjiondjop, Lubin Tan, Haiying Zhou, Jianwei - Zhang, Yongcai Fu, Hongwei Cai, Chuanqing Sun, Rod A Wing, Zuofeng Zhu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

24 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Genetic control of seed shattering during African rice domestication'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology