High-fidelity cavity soliton generation in crystalline AlN micro-ring resonators

Zheng Gong, Alexander Bruch, Mohan Shen, Xiang Guo, Hojoong Jung, Linran Fan, Xianwen Liu, Liang Zhang, Junxi Wang, Jinmin Li, Jianchang Yan, Hong X. Tang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

31 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'High-fidelity cavity soliton generation in crystalline AlN micro-ring resonators'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy