Molecular cloning and expression profiles of thermosensitive trp genes in agasicles hygrophila

Dong Jia, Zhouyu Ji, Xiaofang Yuan, Bin Zhang, Yanhong Liu, Jun Hu, Yuanxin Wang, Xianchun Li, Ruiyan Ma

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Molecular cloning and expression profiles of thermosensitive trp genes in agasicles hygrophila'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology